Fotovoltaika do 30 dnů s prodlouženou zárukou instalace a revizí zdarma

3 typy zájemců o fotovoltaiku

17.12.2022
Fotovoltaika
3 typy zájemců o fotovoltaiku
Různé skupinky zájemců existují i ufotovoltaiky. Pojďte se s námi podívat na ty nejpočetnější. Zajímáte se na prvním místě o životní prostředí nebo spíše o technologie? Do které skupiny patříte vy?

Se zájmem o fotovotaiku roste také rozmanitost zájemců. Někteří chtějí vydělat, další ušetřit, anebo zachránit přírodu. Každý, kdo se z jakéhokoliv důvodu rozhodne o pořízení fotovoltaického systému, se stává solárním investorem. Proč je dobré vědět, do jaké skupiny zájemců patříte? Můžete se lépe orientovat ve svých cílech, zjistit, co vás k pořízení fotovoltaiky skutečně motivuje, a co je důvodem vaší investice.

Tímto zjištěním vložíte do investice nejen pragmatické výhody, ale také vlastní smysl, který stejně jako lidé nekonečně hledáme i v obyčejných věcech. S vložením opravdové hodnoty do našich rozhodnutí přichází zadostiučinění. Můžete se radovat z viditelných výsledků, o které se zasloužila právě vaše elektrárna.

Typ č. 1 - Ekolog

Tato skupina zahrnuje takové investory, kteří se pořízením fotovoltaiky snaží o větší laskavost a ohleduplnost k přírodě. Investují především za účelem snížením uhlíkové stopy a za snahou zamezit globálnímu oteplování. Jsou to lidé, kteří s velikou pečlivostí třídí odpad nebo si na zahrádce pěstují vlastní zeleninu. Jde jim také o energetickou samostatnost. Nepotřebují vydělávat na přebytcích, stačí jim, když jejich elektrárna vyrobí přesně tolik energie, kolik jsou s to spotřebovat. Tato skupina zastává okolo 10 % investorů a zdá se býti až mýtickou či vymírající. Většina moderních investorů upřednostňuje před ochranou životního prostředí výdělečnost.

Typ č. 2 - Lukrativec

Do této skupiny spadáte, pokud je vaším hlavním přáním investicí co nejvíc vydělat. Pro účetního bohužel není tak atraktivní ušetřená koruna, nýbrž koruna vydělaná. Takový zákazník často požaduje systém, který je však neadekvátní k jeho spotřebě – velikost vytoužené fotovoltaiky výhradně závisí na vnitřním výnosovém procentu. Takoví investoři se mohou poohlížet po levnějších fotovoltaických systémech, které však mohou mít vliv na kvalitu a efektivitu celé elektrárny. Pokud tento investor nehledá štěstí u pochybných dodavatelů a záleží mu na poměru cena/výkon, většinou bývá spokojen. Motivace penězi není nikterak zahanbující, lukrativci dělají asi 70 % všech solárních investorů .

Typ č. 3 – Elektrotechnik

Elektrotechnik je typ zájemce, kterého zajímají technické parametry, do kterých patří účinnost elektrárny, její výkon nebo použité technologie a komponenty. Důležité pro tohoto investora je, aby byl systém vybaven komunikačním zařízením a byl bezdrátově propojen s počítačem nebo mobilním telefonem, ze kterých může svou elektrárnu do detailu sledovat. Tento typ investora nabízí svou pomoc při montáži, nebo při shánění komponentů. Elektrotechnici jdou proti proudu a snaží se zbořit ověřené systémy svými vlastními vynálezy, které většinou nejsou realizovatelné. Idea ušetření je pro ně stejně významná jako dokonalá technologie, proto vyhledávají komponenty svépomocí a staví vlastní solární elektrárnu - z byznysu se stává koníček. Nakonec se rozhodnou oslovit odborníky, přesto je však na pochybách, zda bude vše podle jeho představ a nároků. Po zjištění, že jde firmě o stejnou věc, je nakonec spokojený.

Tak mezi který typ zájemce patříte vy? Jste vyhraněný typ, nebo jejich kombinací?