Ideální střecha pro FVE

14.02.2023
Fotovoltaika
Ideální střecha pro FVE
Orientace střechy, správný sklon panelu a náležitá střešní krytina – dohromady dokážou vytvořit ideální podmínky pro instalaci FVE.

Orientace střechy a sklon

Instalujeme na střechy orientované na všechny světové strany. Ovšem pokud je střecha orientovaná na sever a zákazník chce zachovat stejný nebo podobný energetický výnos, vyžaduje situace více prvkové střešní konstrukce pro uchycení panelů na střechu. Další alternativou je navýšení výkonu sníženého nepříznivou orientací střechy – na střechu dáme více panelů, které nám dorovnají úbytek. Toto řešení bývá finančně výhodnější, než je víceprvková konstrukce, lze ho však provést pouze v případě příhodné plochy.

Nejvýhodnější však je, i přes schopnost panelu zachycovat sluneční svit i z nepřímého dopadu paprsků, instalovat panel na střechu s orientací na jih. V takovém případě FVE dosahuje největší výkonnosti a s ní maximálního ročního výnosu. V rámci instalace panelů se řeší i jejich umístění v závislosti na rozložení spotřeby domácnosti během dne.

Odklon střechy o 45° od čistého jihu na jihozápad či jihovýchod nám sníží roční výnos pouze o 5 %. Ani využití střechy orientované na východ a západ není tabu. Výnos se v těchto méně vyhovujících podmínkách sice snižuje až o 20 %, kompenzuje se však instalací systému většího rozsahu, tzn. s více solárními panely, a to platí i při orientaci na sever.

V podmínkách mírného pásu je ideální sklon panelu 35°. Obecně začínáme s instalací na střechách se sklonem od 15°, kdy není nutné využití podpůrných konstrukcí na přizvednutí panelu do správného sklonu. Optimální naklonění panelu zaručuje nejen větší výkon, zastává také samočistící funkci – prach, pyl či sníh tak snadněji sklouznou z jeho povrchu. Jednou za 1-2 roky se doporučuje očistit svrchní krycí sklo panelu stěrkou na okna, nebo dnes již běžně dostupnými přípravky přímo pro FVE.

Rovná vs. šikmá střecha

Rovná střecha

Instalace na rovnu střechu je ideální. Panel je možné díky konstrukci umístit ve správném sklonu tak, aby dosahoval největšího možného výkonu. Polohovat ho můžeme naležato nebo nastojato, při čemž musíme kriticky zvážit povětrnostní podmínky nebo další vlivy, které by mohly nepříznivě ovlivnit celou konstrukci.

Šikmá střecha

Zatížení šikmých střech je přibližně 22 kg/m². Lehká hliníková konstrukce společně s 20kilovým panelem nosnost střechy neohrozí. Obecně u šikmých střech chybí variabilita rozložení a naklonění panelů, kterou umožňuje rovná střecha.

Střešní krytiny

Fotovoltaiku montujeme na téměř všechny typy krytin. Existují však krytiny, se kterými se pracuje problematicky. Mezi ně patří cembrit se sponkami, eko eternit, vlnitý eternit, měděná střecha a polykarbonát. Instalace na uvedené typy střech patří do příplatkových služeb, a to vždy po dohodě s technikem. Nemontujeme na cembrit z přírodní břidlice, z imitace břidlice a na cembrit bez sponek, protože jsou křehké a často praskají.

Každá střecha, bez ohledu na její sklon či orientaci může vydělávat. Stačí jen mít zajištěný výhodný výkup přebytků energie z vaší FVE. Díky novele zákona je pro majitele mikrozdrojů (FVE na rodinných domech) ještě výhodnější. Přečtěte si více informací o tom, proč je výhodné mít druhý EAN a co to pro vás jako mikrovýrobce energie znamená.