Skupina SolidSun je připravena reagovat na letní odstávku dotačního programu NZÚ

13.06.2023
Dotace
Skupina SolidSun je připravena reagovat na letní odstávku dotačního programu NZÚ
Nová zelená úsporám přechází na nový zdroj financování, což vyžaduje patřičné úpravy a provedení technicko-provozní odstávky. Na tyto změny jsme připraveni.

Nová zelená úsporám přechází na nový zdroj financování, což vyžaduje patřičné úpravy a provedení technicko-provozní odstávky. Příjem žádostí o dotaci v současné výzvě programu bude ukončen k 30. červnu a v té navazující pak bude spuštěn opět v září. V období letní odstávky (červenec a srpen) tedy nebude umožněno podávat nové žádosti. Skupina SolidSun na tyto změny reaguje včas.

Program Nová zelená úsporám je jedním z klíčových pilířů podpory obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti, určený pro majitele rodinných a bytových domů. V souladu s aktuálními informacemi se dozvídáme, že v létě, konkrétně v červenci a srpnu, dojde k odstávce, během které nebude možné podávat nové žádosti o dotaci. Toto opatření bylo zavedeno z důvodu potřeby přizpůsobit systém a připravit se na novou fázi programu. Je nicméně důležité zdůraznit, že program bude i nadále pokračovat, a to s určitými změnami, které přinesou zjednodušení, a tedy i rychlejší schvalování a vyplácení dotací.

Od září dojde ke snížení výše dotace u realizací zahrnujících nabíjecí stanice pro elektromobily, známé také jako wallboxy. V reakci na tuto změnu podáme ve skupině SolidSun veškeré žádosti o dotace v režimu „před realizací“. Tímto způsobem zajistíme, že klienti budou mít rezervovanou výši dotace za současných podmínek platných do 30. června.

V rámci skupiny SolidSun děláme maximum pro to, abychom veškeré zakázky, u kterých se předpokládá připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční soustavy v letních měsících, podali za současných podmínek. Snažíme se tak minimalizovat negativní dopady v podobě prodloužení lhůty pro vyplacení dotace či snížení její výše. Touto cestou chceme klienty uklidnit – přestože se může zdát, že program Nová zelená úsporám prošel významným omezením, ve skutečnosti projde jen dočasnou odstávkou a poté bude nadále fungovat s uvedenými změnami.

Na závěr je důležité zmínit, že kdo se ke koupi fotovoltaické elektrárny rozhodne během července a srpna, nemusí mít žádné obavy, že by dotaci nezískal. Těchto klientů se dotační prázdniny vůbec nedotknou. Pro všechny naše zákazníky i nadále platí, že získání dotace na pořízení FVE smluvně garantujeme.

Pokud máte zájem o fotovoltaickou elektrárnu, stačí vyplnit náš webový formulář.

Martin Palarčík, generální ředitel skupiny SolidSun