Fotovoltaika do 30 dnů s prodlouženou zárukou instalace a revizí zdarma

SolidSun se stal členem Solární asociace

11.04.2023
Ostatní
SolidSun se stal členem Solární asociace
Nově jsme se stali členem Solární asociace. Zároveň jsme také podepsali “Etalon Solární asociace“, což je souhrn zásad, které musíme dodržovat, a které jsou garantem spolehlivosti, transparentnosti a proklientského přístupu.

Nově jsme se stali členem Solární asociace. Zároveň jsme také podepsali “Etalon Solární asociace“, což je souhrn zásad, které musíme dodržovat, a které jsou garantem spolehlivosti, transparentnosti a proklientského přístupu. Tímto krokem jsme zkompletovali členství ve všech relevantních institucích zaštiťujících firmy z oblasti fotovoltaiky.

Co je Solární asociace

Solární asociace, založená v roce 2009, představuje největší profesní sdružení firem, jejichž předmětem podnikání je oblast solární energie a akumulace. V současné době má něco málo přes 450 členů a tento počet neustále narůstá. Jejím hlavním cílem je garantovat zákazníkovi profesionalitu, spolehlivost a transparentnost v navrhovaných řešeních, a to v souladu s evropskou a tuzemskou legislativou. K jakým konkrétním kritériím se její členi zavazují, deklaruje Etalon Solární asociace.

Díky podepsání Etalonu kvality instalačních firem dáváme zákazníkovi jasně najevo, že jsme spolehlivou firmou.

Nenachytat se na lákadla

Jak už bylo nastíněno výše, některé společnosti mohou nabízet a lákat na služby, které nemají reálný základ. Nejčastěji se jedná o podezřele krátké lhůty na zapojení a zprovoznění FVE. Mnohé firmy také často využívají marketingová lákadla, jako jsou slevy na komponenty nebo dodání některých z nich rovnou zdarma.

Neférové praktiky pak bohužel vedou k určitému zdiskreditování oblasti fotovoltaiky. I v reakci na tuto problematiku jsme se stali členy Solární asociace a vyslali tak jasný signál, že se od těchto firem distancujeme a že je pro nás zákazník na prvním místě. Postoj orientovaný primárně na naše klienty zachováváme samozřejmě po celou dobu působnosti na českém trhu, jedná se tedy spíše o jakýsi symbolický akt.

Garance vyplývající z Etalonu Solární asociace

Mezi konkrétní kroky vyplývající z tohoto členství a z podpisu Etalonu Solární asociace patří zejména reagovat zájemci na poptávku do jednoho týdne od jejího podání. Co se týče výše dotace, neslibujeme automaticky tu nejvyšší. Každý projekt FVE důkladně zanalyzujeme a vytvoříme individuální nabídku ve prospěch zákazníka. Pokud se tedy dohodneme na instalaci menšího počtu panelů, která je však pro klienta výhodnější, nezíská tak maximální výši dotace.

Transparentně a věcně informujeme své klienty o průběhu instalace FVE a nutné součinnosti z jejich strany, o pojištění z odpovědnosti za škodu a podmínkách odstoupení od smlouvy.

Členové Solární asociace se zavazují k tomu, že realizaci FVE nezahájí dříve, než bude podepsána smlouva o připojení do distribuční sítě. Pokud to klient vyžaduje, doložíme mu reference již zrealizovaných projektů. Naši odborníci zákazníka srozumitelně informují o ovládání a funkcích elektrárny, sepíší předávací protokol obsahující případné vady a nedostatky a vystaví revizní zprávu obsahující informace o možnostech servisu a nutnosti revize.

Členství v Solární asociaci v neposlední řadě garantuje, že pokud Solární asociace obdrží stížnost ze strany zákazníka na jednoho z jejích členů, dojde k vyjádření do pěti dnů od podání stížnosti a k neprodlenému řešení případného problému.