Fotovoltaika do 30 dnů s prodlouženou zárukou instalace a revizí zdarma

Údržba fotovoltaické elektrárny. Co všechno obnáší

05.05.2022
Fotovoltaika
Údržba fotovoltaické elektrárny. Co všechno obnáší
Jednoznačnou předností fotovoltaických elektráren (FVE) je jejich jednoduchá údržba. Neznamená to však, že by se majitelé FVE nemuseli o svá zařízení vůbec starat. Pojďte si s námi přečíst, na co by měli majitelé solárních elektráren pamatovat.

Fotovoltaická elektrárna je zařízení jako každé jiné – funguje stoprocentně pouze v případě, že je o něj dobře postaráno. Je to podobné jako u automobilu, u kterého bývá rovněž důležité měnit olej či brzdové destičky – v případě, že takovou údržbu majitel vozu podcení, může dojít k závadě. U fotovoltaické elektrárny je to ale snazší. K podávání maximálního výkonu potřebují, aby je pravidelně kontroloval odborník - což je vyžadováno i technickými normami.

Čištění FVE

Pro zajištění maximální výtěžnosti je potřeba, aby povrch solárních panelů nebyl příliš znečištěn. V běžných českých podmínkách však ke zvýšenému zanešení FV panelů nedochází. Pokud však bydlíte v oblasti se zvýšenou prašností (například v místech, kde probíhá výstavba), je potřeba panely jednou za čas vyčistit.

Při čištění myslete především na bezpečnost. Rozhodně doporučujeme nechat tuto činnost na profesionálech, kteří disponují potřebným vybavením pro práci ve výškách.

Pravidelné revize fotovoltaické elektrárny

Z hlediska bezpečnosti platí jako velmi důležitá součást provozu fotovoltaické elektrárny periodické revize, během nichž probíhá vizuální a fyzická kontrola systému kvalifikovaným technikem.

Ačkoliv si toho řada majitelů není vědoma, jsou revize FVE systémů na základě technické normy ČSN vyžadovány i ze zákona, přičemž lhůta mezi kontrolami se liší dle typu FVE – většinou jde o dva až čtyři roky.

Dohledové centrum vás zbaví starostí

Pokud chcete mít činnost vaší FVE pod kontrolou bez starostí i na denní bázi, je vhodné využít služeb dohledového centra, které pravidelně kontroluje výkon vaší elektrárny. Dohledové centrum kontroluje provoz FVE systému na denní bázi, sleduje stav baterií, ale také patřičnou funkčnost měniče. V případě zjištění závady centrum zákazníka kontaktuje do 48 hodin a dohodne s ním výjezd servisního technika.